Hörmann i ekobudownictwo

Budownictwo zrównoważone, określane także jako budownictwo zielone czy ekobudownictwo, dotarło również do Polski. Jeśli kilka lat temu uznawano je za nowinkarski przejaw nowej mody, kaprys krajów bogatych, to obecnie liczba inwestycji, które realizują zasady zrównoważonego rozwoju, gwałtownie rośnie. Wzrost jest wynikiem globalnych, ogólnoświatowych tendencji, obowiązywania coraz większej liczby regulacji prawnych, które - wymuszając dbałość o środowisko naturalne - pozwalają oszczędzać energię. Jest on także pochodną rosnącej świadomości ekologicznej. Coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za otoczenie, w jakim żyjemy my oraz nasze dzieci. Z coraz większą mocą dociera do nas przekonanie, że nie mamy już wyboru: ekologia to nasze być albo nie być.

Hormann jakość- The Squaire we Frankfurcie nad Menem
The Squaire we Frankfurcie nad Menem

Czym charakteryzuje się budownictwo zrównoważone? Najkrócej i najprościej rzecz ujmując – określa je pragmatyzm. Ekobudynki są projektowane, budowane i użytkowane z myślą o dniu jutrzejszym, o konsekwencjach, o oddziaływaniu na środowisko. Zasady zrównoważonego rozwoju zakładają zmianę w sposobie traktowania rachunku ekonomicznego, który ma obejmować nie tylko koszt budowy budynku, ale i koszty związane z użytkowaniem. Istotnym wyróżnikiem są koszty eksploatacji: ideą ekobudownictwa jest wyraźna ich redukcja: zapłacimy mniej za energię, zużycie wody, wywóz odpadów.

Priorytetowe miejsce przyznaje się myśleniu w geokategoriach: czyli ograniczenie zużycia energii i zużywania zasobów naturalnych, ograniczenie produkcji odpadów oraz planowanie wpływające na racjonalizację transportu. Jakością liczącą się jest trwałość i jakość rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i projektowych. W sukurs przychodzą tu nowe technologie: to one w dużej mierze pozwalają wznosić obiekty, które nie zanieczyszczają środowiska odpadami wszelkiego rodzaju, są wygodne w użytkowaniu, uwzględniają kontekst otoczenia – zarówno pod względem krajobrazowym, jak i urbanistycznym.
Dodajmy, że żaden z tych trzech wymiarów budownictwa zrównoważonego – ekologiczny, ekonomiczny, energooszczędny – nie wydaje się zajmować uprzywilejowanej pozycji. Każdy z nich jest równie ważny i niezbędny. Na jakość naszego życia ma wpływ wiele parametrów: i stan wód gruntowych, powierzchniowych, i czystość powietrza, jakim oddychamy, i wytwarzanie oraz utylizacja odpadów, i dziura ozonowa. Nie możemy jednak zapominać także o wymiarze ergonomicznym, którego takie składowe, jak komfort akustyczny, termiczny, wizualny, higieniczny odpowiadają w dużym stopniu za poziom odczuwanego przez nas zadowolenia, poczucie harmonii, w ostatecznym efekcie przesądzając o jakości naszego życia i zdrowiu.

W Polsce ekologiczne budownictwo dopiero raczkuje. Jednak i tu dotarł system certyfikowania obiektów. Międzynarodowe certyfikaty LEED i BREEAM (pierwszy z nich jest amerykański, drugi – angielski) oceniają obiekt w takich kategoriach, jak zrównoważone zarządzanie, jakość powietrza w obiekcie, zużycie energii i wody, poziom wytwarzania odpadów, jakość zastosowanych materiałów oraz warunki pracy. Innymi słowy: systemy certyfikacji sprawdzają czy budynek lub osiedle zostały zaprojektowane i zbudowane z wykorzystaniem strategii mających na celu poprawę wyników wszystkich parametrów, które mają realny wpływ na środowisko.
Niebawem dotrze do Polski jeszcze jeden system certyfikowania. To system DGNB – opracowany przez Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego.

Firma Hörmann na rynku związanym ze zrównoważonym budownictwem nie jest nowicjuszem. Traktowana jest jako liczący się partner. Certyfikaty potwierdzają, że coraz więcej wyrobów sygnowanych znakiem Hörmann produkowanych jest z uwzględnieniem wymogów zrównoważonego rozwoju. Zaliczają się do nich m.in. drzwi wielofunkcyjne, drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne ze stali, zamknięcia przeciwpożarowe i dymoszczelne, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne ze stali, aluminiowe drzwi zewnętrzne, przeciwpożarowe i dymoszczelne bramy przesuwne, przemysłowe bramy segmentowe ze stali i aluminium wraz z napędami.

Dzięki konsekwentnie realizowanej przez firmę polityce zrównoważonego rozwoju, ekobudownictwo otrzymuje gwarancję, że - sięgając po wymienione produkty firmy Hörmann - zwiększa ogólną sumę punktów niezbędnych do uzyskania jednego z trzech certyfikatów w przypadku konkretnego obiektu.

Wizytówkę marki Hörmann, związaną z ekobudownictwem, stanowią tak rozpoznawalne w Niemczech realizacje, jak The Squaire we Frankfurcie nad Menem (z certyfikatem LEED GOLD), Boulevard Berlin (certyfikat BREEAM) czy siedziba ThyssenKrupp w Essen (certyfikat DGNB GOLD). Wszystkie trzy obiekty zostały wyposażone w produkty firmy Hörmann.