Co zrobić w wypadku braku prądu – awarii sieci?

W sytuacji, gdy jedynym wejściem do garażu klienta jest brama, ważna jest możliwość rozryglowania napędu z zewnątrz. Dzięki temu otworzymy bramę w sytuacji zaniku napięcia lub innej awarii unieruchamiającej napęd, a klient nie będzie musiał długo czekać.

Zasilanie awaryjne w bramach jest rozwiązywane za pomocą akumulatora, którego pojemność jest ograniczona: przy bramach garażowych wytrzymałość do 15 godzin, wystarcza na max 5 cykli bramy.

 

Parametry te są jeszcze wyższe dla bram przemysłowych. W ich przypadku zasilanie awaryjne umieszczone w zewnętrznej obudowie buforuje zanik napięcia  sieciowego trwający do 24 h i wystarcza na max 5 cykli bramy. Akumulator awaryjny przy normalnej eksploatacji bramy ładuje się samoczynnie.